neco

O Nás

  1. Za projektem titanových baterií stojí skupina odborníků a nadšenců z České republiky, kteří svůj profesní život zasvětili hledání nových neprošlapaných cest při uchovávání elektřiny.

  2. První výsledky se urodily v podstatě v dílně a postupně vznikl koncový produkt, který jsme pojmenovali TiTRON. Cesta k hotovému produktu trvala několik let, během kterých bylo mnoho dílčích kroků, počínaje výběrem vhodné kombinace článků a střídačů, úpravou vhodné BMS, zvládnuté komunikace a nastavení několikastupňové bezpečnosti.
  3. Koncový produkt je z „české dílny“, v ČR jej stavíme a testujeme.

Obnovitelné zdroje

  1. Neporučíme větru dešti, ale z ohleduplnosti k životnímu prostředí,  z ekonomických důvodů a poslední dobou bohužel i z geopolitických důvodů zaměřil západní svět pozornost na obnovitelné zdroje energie. Mezi rychle rostoucí segmenty patří sluneční a větrné zdroje, které rozvíjíme s většími i menšími úspěchy. Pravdou je, že se jedná o zdroje nestálé.

  2. Když se podíváme na oblast solární, dnes již dokážeme říct, že dobře navržený systém může pokrýt významnou část celkové spotřeby. Díky moderním technologiím se může koncový zákazník, například rodinného domu, opřít o 25 letou záruku střídače a stejně dlouhou i delší záruku na fotovoltaické panely. Podobná situace je i v oblasti komerční. Životnost hlavních komponent tak v praxi představuje desítky let.

j

Co ale baterie ?

  1. Právě akumulace elektřiny se jeví jako zásadní vzhledem k nestálosti OZE. Z pohledu majitele rodinného domů je to baterie, která určuje využitelnost elektřiny v době kdy jí potřebuje a kdy nesvítí Slunce a také zajišťuje zálohu domu pro případ výpadku.
  2. Z pohledu majitele firmy je to baterie, kterou dosáhne na ořez špiček spotřeby elektřiny a snížení rezervovaného příkonu, čímž si může významně snížit náklady za energie.

  3. Přínos baterie je zcela zásadní v mnoha směrech a přitom je to právě baterie, která životností nejvíce pokulhává ke zbytku systému.

  4. Naším cílem bylo přijít s baterií, která svou životností a možností extrémních vybíjecích a nabíjecích proudů, předčí technologie, které jsou běžně k dostání. Množstvím přečerpané elektřiny navíc zlevní i samotný proces uchovávání elektřiny. Výsledkem je bateriové uložiště z titanových článků (LTO), který zadání splňuje.