titanové baterie

O Baterii

  1. Hlavním stavebním kamenem řešení TiTRON jsou titanové články LTO ze kterých stavíme bateriové uložiště malého napětí pro rezidenční instalace. Chystáme také vysokonapěťové bloky pro komerční sektor. LTO doposud našly jen marginální uplatnění pro poměrnou vzácnost materiálu a pro vysokou náročnost zpracování a vyšší pořizovací cenu. Ovšem tam kde je potřeba extrémního výkonu mohou představovat kýžené řešení oproti běžně dostupným a rozšířeným možnostem. Abychom vysvětlili onu unikátnost baterie popsali jsme základní charakteristiky titanu především co do životnosti.

  2. Životnost baterií je obecně ovlivněná tím jak rychle či prudce je vybíjená (jedná se o nabíjecí a vybíjecí proud definovaný jako hodnota C- rate, tzv. „C“) a jak hluboko je vybíjená (tzv. hloubka vybití označovaná jako hodnota DoD). 

  3. Dalším důležitým aspektem ovlivňující životnost baterie je teplota, která je definována jak prostředím, tak provozní teplotou. Skladovací teplota ovlivňuje rychlost samovybíjení baterie a zvyšuje odpor v baterii, tím i možný výkon nabíjení a vybíjení. Zvyšující se teplota baterie sice napomáhá lepšímu využití kapacity baterie, na druhou stranu zrychluje degradaci systému a snižuje tak celkovou životnost. 

  4. Ve všech zmíněných parametrech titanová baterie dominuje. Pro rezidenční účely bude hlavní přidaná hodnota samotná životnost. V případě komerčního použití využíváme extrémní zatížitelnosti vybíjení a nabíjení a pro ořezávání špiček a snížení rezervovaného příkonu provozu, řešení flexibility podle denního trhu, nebo jako podpůrné zdroje pro stabilizaci sítě.